TIJDELIJKE WEBSITE van Stop Ecocide NL.Voor vragen: info@stopecocide.nl

Stop Ecocide Logo
Hero Image

De mensen achter

Stop Ecocide NL

ECOCIDE

Het woord ecocide refereert aan de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. Het betekent letterlijk "het doden van ons huis".

Op dit moment wordt hier wereldwijd meestal niemand verantwoordelijk voor gehouden. Het is tijd om de regels te veranderen. Het is tijd om ons huis te beschermen.

Samen met een groeiende wereldwijde beweging van advocaten, diplomaten en bezorgde burgers werken we eraan om ecocide tot een internationale misdaad te maken.

BESTUUR

Babs Verhoeve

Babs Verhoeve

Directeur-bestuurder

Eymert van Manen

Eymert van Manen

Penningmeester

Lydia Scholte

Lydia Scholte

Secretaris

RAAD VAN TOEZICHT

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Lammert van Raan

Lammert van Raan

Wouter Veening

Wouter Veening

TEAM

Abel van Wijk

Abel van Wijk

Alina Friedrich

Alina Friedrich

Anna Hatzius-Sarramona

Anna Hatzius-Sarramona

Berenike Prüfer

Berenike Prüfer

Judith Alkema

Judith Alkema

Lisa Kwast

Lisa Kwast

Martijn Roosen

Martijn Roosen

Rivka Meelis

Rivka Meelis

Roos Scheepers

Roos Scheepers

Shirleen Chin

Shirleen Chin

Tanja Beentjes

Tanja Beentjes

Tessa de Vet

Tessa de Vet

Ambassadeurs

Stop Ecocide Nederland draagt bij aan het mondiale gesprek over de erkenning van ecocide als een internationale misdaad bij het Internationaal Strafhof (ICC). Zodra ecocide als misdaad erkend wordt, kan het destructieve praktijken afschrikken, vitale ecosystemen beschermen en positieve systeemverandering katalyseren.